கடந்த 2010ம் ஆண்டிலிருந்து வெளிநாட்டு கல்வி நிறுவனங்கள் மசோதாவை நிறைவேற்ற தொடர்ச்சியாக முயற்சித்து வரும் மத்திய மனிதவள அமைச்சகம், தற்போது யு.ஜி.சி வழியை பின்பற்றத் தொடங்கியுள்ளது. இந்திய மாணவர்கள் வெளிநாட்டுக் கல்விக்காக நாடு விட்டு…